STEM voor zorg

STEM, Engineering, Gezondheidszorg, Techniek, Wetenschap

'STEM voor zorg' laat jongeren van de derde graad SO samenwerken over richtingen heen. Meer bepaald technisch/wetenschappelijk geschoolden enerzijds en jongeren uit een zorgrichting anderzijds. In interdisciplinaire teams ontwikkelen/ontwerpen ze technische oplossingen voor concrete, reëele vragen uit zorginstellingen.

Doelgroep: Secundair 3e graad
Status: Lopend

Jongeren werken vanuit eigen competenties en vaardigheden samen aan concrete oplossingen voor vragen die echt leven in zorginstellingen in hun buurt. Dit project is voor de jongere een enorme verrijking in persoonlijke competentieontwikkeling. Voor de school is het een zeer relevante opportuniteit om te werken aan STEM. De technische ontwikkelingen zijn niet langer fictieve opdrachten voor de industrie maar worden nu zorginnovaties die behoevende mensen echt vooruit helpen èn gebruikt worden door de doelgroep. 'Technische'- en zorgleerlingen leren van elkaar, en scherpen ook andere competenties aan zoals sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden. Bovendien worden ze uitgedaagd uit hun comfortzone te komen en initiatief te nemen. 

RVO-Society zet met de scholengroep (en betreffende leerkrachten) een traject op maat uit. Een scholengroep bestaat uit een school die beide opleidingen aanbiedt, of twee verschillende scholen met elk hun opleiding. In het vaste team zit ook een zorginstelling - bij voorkeur een zorginstelling waar de school reeds een band mee heeft.

Het traject biedt drie vaste momenten (tussen september en mei):
1) Inleefdag: Hier komen de jongeren van de verschillende richtingen voor de eerste maal samen om kennis te maken met elkaar en leven ze zich in in het project door zelf, mits het aannemen van een 'beperking', bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo begrijpen ze meteen dat ze bij het uitwerken van hun eigen opdrachten rekening moeten houden met hun doelgroep. De zorginstelling presenteert de opdrachten.
2) Terugkomdag: Hier brengen de jongeren een tussentijdse voorstelling van hun oplossing (schets van het probleem en de doelgroep, de zorgcontext, de technische oplossing). Bijsturing is hier nog mogelijk.
3) Slotevent: Hier pitchen de teams van jongeren hun ideeën/ontwerpen/producten voor een jury van experten uit zorg- en technische context.

De resultaten zijn van tweeërlei aard. Enerzijds gaat het om zeer concrete producten (bv. ge-3D-printe assistieve hulpmiddelen) of zorginnovaties die mensen echt helpen, uitgewerkt door de teams. Anderzijds mikt dit initiatief op een nieuwe leervorm in het onderwijs, nl. die van het interdisciplinair samenwerken tussen techniek en zorg. Dit project is ook een ideale manier om de schotten tussen de onderwijsvormen (ASO, BSO en TSO) weg te nemen. Dit leren leunt aan bij de reële werkcontext later.

Voor wie?
STEM-leerkrachten, leerkrachten van 'technische vakken' (industriële wetenschappen, elektromechanica...), leerkrachten wetenschappen en leerkrachten uit zorgopleidingen (leefgroepwerking, verzorging, jeugd- en gehandicaptenzorg...). Een project waar ASO, TSO en BSO samenkomen!

Interesse? Meld u hier.

Meer foto's van het eindevent op 9 mei 2018.

STEM voor zorg

STEM voor zorg

STEM voor zorg

STEM voor zorg

STEM voor zorg

Maakt u als organisatie een punt van CSR?

RVO-Society wil partneren met alle maatschappelijke spelers die de relevantie van wetenschap en techniek inzien en willen investeren in jong talent.

Voorbeelden van Corporate Social Responsability

Partners van RVO-Society