CORE

Duurzaamheid, Energie, Engineering

Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik (CORE). Ingenieurstudenten zijn de drijvende kracht achter een coöperatieve die opdrachten vervult in rationele energie. 

Doelgroep: Hoger
Status: Lopend

Het project CORE ontstond als idee uit vele gesprekken tussen Jo Decuyper (RVO-Society) en Stijn De Jonge (GROEP T).

Naar aanleiding van een oproep met betrekking tot brugprojecten economie-onderwijs, van de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen, werd het project CORE ingediend op 16.12.2010 en goedgekeurd op 14.01.2011. De indieners en partners van het project waren RVO-Society vzww, imec vzw, Ecopower cvba, Futureproofed bvba en GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven. Alle partners - verenigd rond competenties van duurzaam ondernemen en innovatief onderwijs - participeerden vanuit een specifieke taak. 

RVO-Society was de coördinator en stond in voor het ontwikkelen van een educatief pakket en voor de begeleiding van leerkrachten. Ecopower begeleidde studenten, docenten, leerlingen en leerkrachten in het coöperatief ondernemen en leverde opdrachten voor rationeel energiegebruik. 
GROEP T, Engineering College en Education College bood de ‘workforce’ die de projecten in rationele energie uitvoeren (ingenieurstudenten) en die de educatieve opdrachten voor de schoolgaande jongeren, i.s.m. RVO-Society, ontwikkelden (studenten in de lerarenopleiding). Imec leverde knowhow over technologie voor rationeel energiegebruik en Futureproofed over de klimaatproblematiek en oplossingen ervoor, m.i.v. rationeel energiegebruik. 

De ultieme doelstelling van het project was de oprichting van een cvba met sociaal oogmerk waarin ingenieurstudenten van GROEP T/KULeuven een centrale rol hebben. Het project wilde dus technisch hoogstaande en rendabele oplossingen bieden voor de opwekking, het verbruik, de opslag en de monitoring van duurzame energie en de cvba-so CORE vervult daarbij een centrale rol. Naast dit hoofddoel beoogde het project ook jongeren uit lager en secundair onderwijs in te wijden in coöperatief ondernemen en hen kennis bij te brengen over rationeel energiegebruik als bijdrage tot de oplossing van de klimaatsopwarming. 

Het project liep tot 31 augustus 2013 en werd succesvol afgerond. 

Maar de cvba-so draait nog op volle toeren! Op 8 mei 2012 werd CORE als cvba-so een feit. Naast RVO-Society zagen ook Ecopower en de Stichting voor Toekomstige Generaties de grote kracht en relevantie van deze coöperatieve vennootschap en werden ze de officiële oprichters die ook financieel investeerden. Ingenieurstudenten van GROEP T (nu KU Leuven) zijn nu nog steeds de drijvende kracht achter de technische opdrachten in rationeel energiegebruik. Ze worden bijgestaan door bedrijven die instappen als vennoot. Geïnteresseerd? Meer info vindt u op de website van CORE, waar u zich ook kan melden als vennoot. Momenteel werkt RVO-Society actief mee aan het project De molen van Rotselaar.

CORE

CORE

perstekst Core 2013 (pdf, 392 KB)

Partners voor dit project

Maakt u als organisatie een punt van CSR?

RVO-Society wil partneren met alle maatschappelijke spelers die de relevantie van wetenschap en techniek inzien en willen investeren in jong talent.

Voorbeelden van Corporate Social Responsability

Partners van RVO-Society