Citizen science

Citizen science, of burgerwetenschap, gaat over echt wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers (of niet-wetenschappers) meewerken aan echt wetenschappelijk onderzoek. RVO-Society is coördinator van een nieuw kenniscentrum citizen science.

Het kenniscentrum is nog in volle opbouw. Er loopt momenteel een enquête die zich richt tot iedereen die reeds een Citizen Science project heeft opgezet of erover denkt om dit in de toekomst te doen. 

U kan vanaf nu mailen naar citizenscience@rvo-society.be of inschrijven op onze nieuwsbrief hier.

De burgers kunnen hierbij op verschillende niveaus betrokken worden. Maar sowieso is het heel belangrijk dat de burgers goed geïnformeerd worden over de resultaten (open publicatie) van het onderzoek, erkend worden voor hun bijdrage, en meteen ook wetenschappelijk gevormd worden. Samen met verschillende onderzoeksgroepen van imec, Vito, ITG, Eos, KU Leuven en input van Jonge Academie, BPost, Climate without borders... geeft RVO-Society momenteel vorm aan het kenniscentrum dat citizen science in Vlaanderen in goede banen moet leiden. Het kenniscentrum voorziet alvast volgende zaken als haar kerntaken:

1. Bron van kennis over citizen science
•Hoe moet een degelijk citizen science project eruit zien? Inspirerende voorbeelden?
•Hoe moet gezonde tweewegcommunicatie met burgers worden opgezet?
•Hoe moeten ethische aspecten worden benaderd?
•Hoe moet de kwaliteit van de data worden gegarandeerd?
•Welke technieken voor opslag, verspreiding, analyse van data bestaan er? En hoe zijn die te koppelen aan het type project?
•Welke projecten lopen er al en hoe kunnen we daarbij aansluiten?

2. Verzamelen en ter beschikking stellen van data
•Data uit verschillende bronnen en projecten linken.
•Beschikbaarheid garanderen (open source, open data platformen…)
•Bekendmaking
•Bewaken van de correcte bronnenvermeldingen, IP aspecten bewaken…
•Opbouwen van relevante tijdsreeksen over verschillende jaren en verschillende projecten

3. Advies
•Aan beleidsmakers bv. over interessante CS thema’s -> oproepen voorbereiden
•Aan onderzoekers bv. over hoe efficiënt communiceren met burgers
•Aan organisaties bv. over de meerwaarde van CS voor de eigen werking
•Aan burgers bv. over het wetenschappelijk onderzoek

4. Ondersteuning
•Van projectindieners:
- bij het zoeken naar partners
- bij het opzetten van communicatie met de burger
- bij technische vragen bv over sensoren, dataplatformen
- bij vragen over ethiek, privacy…
•Van beleidsmakers:
- bij het formuleren van vragen voor CS projecten
- bij het koppelen van beleidsdomeinen en initiatieven (STEM, Smart Cities…)
•Van burgers:
- bij het interpreteren van metingen

5. Stimuleren samenwerking
•Tussen verwante projecten (bv. over luchtkwaliteit)
•Tussen organisaties met verwante of complementaire knowhow of vragen
•Met buitenlandse partners, in EU-context of breder
•Met mediapartners

6. Vertegenwoordiging in internationale fora (ECSA)

Naast het kenniscentrum zal de Vlaamse overheid gedurende vijf jaar een projectoproep citizen science lanceren en evalueren. Deze oproepen bestrijken alle wetenschappelijke disciplines. Belangrijke criteria bij de evaluatie van de projecten zijn de organisatie van het project en de communicatie over het project. Dit alles met respect voor wetgeving op de privacy. Bij de eerste oproep werden 7 projecten goedgekeurd. Meer informatie over deze projecten vind je hier.

Maakt u als organisatie een punt van CSR?

RVO-Society wil partneren met alle maatschappelijke spelers die de relevantie van wetenschap en techniek inzien en willen investeren in jong talent.

Voorbeelden van Corporate Social Responsability

Partners van RVO-Society