Cera Award

Engineering, Gezondheidszorg, ICT, Techniek, Wetenschap

Studenten met een technisch-wetenschappelijke opleiding zetten zich in voor de socialprofitsector.

Doelgroep: Hoger
Status: Lopend

Cera Award beloont ingenieursstudenten en technisch-wetenschappelijke bachelorstudenten mét engagement.

Een techn(olog)isch of wetenschappelijk probleem bij een socialprofitorganisatie wordt het eindwerk van de student, in het kader van zijn eindwerk of ontwerpopdracht. Een geslaagd eindwerk en een sterke sociale betrokkenheid bezorgen de student een Cera Award en de organisatie verkrijgt de verwezenlijking van haar techn(olog)isch-wetenschappelijke droom.

Cera en RVO-Society willen op die manier het sociaal relevante karakter van een baan als ingenieur benadrukken. Een Cera Awardproject realiseren is immers meer dan het toepassen van techn(olog)ische en/of wetenschappelijke kennis. De specifieke werkomgeving is een uitdaging voor de communicatieve vaardigheden van de student. Op deze manier leert hij/zij met een open en dynamische geest een probleem aan te pakken.

RVO-Society en Cera hebben samen een structurele partnership, waarbij RVO-Society het project voor Cera coördineert. In 2014 wonnen beide partners de sustainable partnership award.

Meer info over de Award en alle projecten vindt u op de website van Cera Award.

Cera Award

Cera Award

Partners voor dit project

Deel uw innovatie met de toekomst!

Wil u ook meewerken aan de 21ste-eeuwse uitdagingen en mee een brug slaan tussen uw bedrijf, het onderwijs en RVO-Society?

Over RVO-Society

Partners van RVO-Society