Cera en RVO-Society krijgen sustainable partnership award 2014

'Innoveren met hart' doe je niet van vandaag op morgen. Cera ziet dat ook.

In 2014 reikten duurzaamheidsnetwerken Business & Society Belgium en KAURI voor de tweede keer de Sustainable Partnerships Award uit. Deze award prijst de meest inspirerende samenwerkingen tussen bedrijven en middenveldorganisaties in België. Dat jaar vielen 3 partnerships in de prijzen waaronder de samenwerking tussen RVO-Society en Cera in het project ‘innoveren met een hart’.'Innoveren met een hart' brengt ondernemers in de socialprofitsector met een reële nood aan technologische innovatie in contact met studenten uit wetenschappelijke en technologische opleidingen. Deze ingenieursstudenten of technische bachelors zoeken in het kader van een ontwerpopdracht of masterproef naar innovatieve oplossingen op maat van de organisatie en haar doelgroep. Een grondige en geslaagde oefening in verstaanbaar communiceren, goed luisteren, doorzetten, en creatief zijn, levert deze studenten een Cera Award op, een erkenning voor ‘technische innovatie met een hart’. Cera engageerde RVO-Society als partner in Cera Award in 2006. In 2012 hernieuwden Cera en RVO-Society hun partnership voor een volgende vijf jaar (tot 2017).

Cera en RVO-Society krijgen sustainable partnership award 2014

Cera en RVO-Society krijgen sustainable partnership award 2014

Deel uw innovatie met de toekomst!

Wil u ook meewerken aan de 21ste-eeuwse uitdagingen en mee een brug slaan tussen uw bedrijf, het onderwijs en RVO-Society?

Over RVO-Society

RVO-Society ondersteunt nog veel meer!

Partners van RVO-Society