Een nieuw tijdperk voor Cera Award

13 december 2019

Weldra begint het nieuwe jaar, een nieuw decennium. Na twee mooie decennia van Cera Award breekt er ook voor ons een nieuw tijdperk aan.

De afgelopen 20 jaar heeft Cera Award tal van mooie projecten vorm zien krijgen, heel wat vragen uit de zorgsector op innovatieve wijze opgelost zien worden, en een groot aantal studenten zien openbloeien tot ambassadeurs van een inclusieve samenleving.
 
In de beginjaren van Cera Award waren er niet veel dergelijke organisaties en was Cera Award voorloper. In tussentijd zijn er tal van andere waardevolle initiatieven en organisaties opgestart die hetzelfde doel voor ogen hebben; een maatschappij waar iedereen thuishoort. Iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen.
 
In dat opzicht hebben wij - het Cera Awardteam, RVO-Society en Cera - besloten om het nieuwe jaar anders aan te vatten dan anders. Er staat Cera Award in 2020 een grote verandering te wachten.

Cera Award zal in zijn huidige vorm uitdoven.

Er zal geen nieuwe oproep voor nieuwe projectideeën gelanceerd worden in de socialprofitsector. Waar mogelijk, zal Cera Award de reeds ingediende ideeën doorverwijzen naar andere spelers in het veld, zodat andere initiatieven ermee aan de slag kunnen.

In 2019 startten al enkele studenten met een traject rond dementie en technologie, en ontwikkelden we Joy'n Play. Deze trajecten blijven wel doorlopen in 2020.
 
Dat Cera Award in zijn huidige vorm uitdooft, is echter geen definitief einde. Het is een nieuw begin. RVO-Society en Cera werken samen aan een nieuw project. Met dit project bouwen we (opnieuw) bruggen tussen mensen. Meer informatie over dit boeiende project hoor je in het voorjaar van 2020.
 
Aan iedereen die zich de afgelopen 20 jaar inzette voor Cera Award:
Dank je wel.

Een nieuw tijdperk voor Cera Award

Partners van RVO-Society