Aanvulling e-learning

Door het coronavirus gaan scholen over heel de wereld massaal dicht en zijn leerkrachten op zoek naar alternatieven om hun leerlingen aan de slag te houden. RVO-Society gelooft dat educatieve technologie hiervoor dé oplossing is. Daarom stellen we de RVO E-classroom, ons digitaal leerplatform, gratis ter beschikking. 

Hieronder kan je terugvinden welke onderdelen van de cursussen je je leerlingen zelfstandig kan laten doen, welke experimenten tijdsgebonden zijn en waar je later met je klas aan zal kunnen werken. Er zijn ook delen van de cursus die nog niet volledig online staan. We houden je via deze webpagina op de hoogte van de mogelijkheden. Wie met vragen zit, kan terecht via info@rvo-society.be!

Hieronder vind je de uitleg over de betreffende modules: 

PlanetWatch

Arduino vanonder het fijnstof

Water in de stad 

 

 

 


PlanetWatch

Werken rond het thema luchtvervuiling

Module 1

Wat bepaalt de luchtkwaliteit? Actualiteit - samenstelling lucht - definitie luchtvervuiling - luchtpolluenten: welke? Oorzaken en gevolgen.

Hoe meten we luchtkwaliteit? Wie meet de luchtkwaliteit in BE? - Fysische, chemische en biologische meetprincipes

OPM: Deze module bevat een experiment dat optioneel uit te voeren is met huis-, tuin- en keukenmateriaal door de leerlingen thuis. Gelijkaardige experimenten zijn te bekijken op Youtube indien zelf uitvoeren niet mogelijk blijkt.

Werken rond het thema bio-indicatoren

Module 1

Hoe meten we luchtkwaliteit?

Wie meet de luchtkwaliteit in BE? - Fysische, chemische en biologische meetprincipes

Invoeren van het begrip bio-indicator en bv. korstmossen en bladgisten.

OPM: Deze module bevat een experiment dat optioneel uit te voeren is met huis-, tuin- en keukenmateriaal door de leerlingen thuis. Gelijkaardige experimenten zijn te bekijken op outube indien niet mogelijk.

Module 2

Roze bladgisten (RBG) als bio-indicator voor verzurende luchtvervuiling

Waar komen RBG voor? Voor wat zijn ze een bio-indicator? Gisten in het dagelijksleven. Biologische klassificatie van gisten. Vergelijking van celopbouw van schimmels, planten, dieren en bacterieën

Studies over RBG als bio-indicator.

Het PlanetWatch experiment en onderzoek

Hoe zelf de mate van verzurende luchtpolluenten in de omgeving bepalen d.m.v. RBG?

OPM: Het PlanetWatch experiment dat hier een antwoord op geeft is niet uitvoerbaar op dit ogenblik. Wij bieden wel 3 educatieve video’s aan die de leerlingen kunnen bekijken om te zien hoe het experiment in zijn werk gaat.

Veldwerk: https://youtu.be/rFGByN_UHUI

Maken van een voedingsbodem: https://youtu.be/wkDlkxUxorE

Opkweken RBG: https://youtu.be/KGHTMIsL_zQ

In MODULE 5: “Tellen van RBG culturen en verzuring” kunnen de leerlingen dan zien hoe het resultaat van het experiment wordt verwerkt en een fictieve oefening doen op een foto (opdrachten 1 en 2)

Werken rond het thema van Hygiëne en de coronapandemie

Module 4

Steriel werken

Hygiënische maatregelen en hun belang - Correct handen wassen

Voedingsbodems

Hoe voedingsbodems maken - micro-organismen opkweken

OPM: Deze module bevat experimenten die optioneel uit te voeren zijn:

- Is er een verschil tussen wassen en desinfecteren van handen?

- Wat is het effect van onhygiënische factoren in het lab?

Voor het uitvoeren van deze proeven is huis-, tuin - en keukenmateriaal nodig en een navulpakket PlanetWatch

Werken rond het thema micro-organismen

Module 2

Roze bladgisten (RBG) als bio-indicator voor verzurende luchtvervuiling

Gisten in het dagelijksleven. Biologische klassificatie van gisten. Vergelijking van celopbouw van schimmels, planten, dieren en bacteriën

Module 4

Steriel werken

Hygiënische maatregelen en hun belang - Correct handen wassen

Voedingsbodems

Hoe voedingsbodems maken - micro-organismen opkweken

OPM:

Omwille van de hygiënische maatregelen in het kader van de uitbraak van het coronavirus raden wij af om deze experimenten momenteel uit te voeren (en geen kweken te maken afkomstig van huid, mond-, neus- en oogslijmvliezen) maar deze te vervangen door educatief video- en beeldmateriaal. Deze module kan u op een later tijdstip klassikaal vervolledigen.

Deze module bevat experimenten die optioneel uit te voeren zijn:

- Is er een verschil tussen wassen en desinfecteren van handen?

- Wat is het effect van onhygiënische factoren in het lab?

Voor het uitvoeren van deze proeven is huis-, tuin - en keukenmateriaal nodig en een navulpakket PlanetWatch

Werken rond het thema determinatie van bomen

Momenteel moeilijk uitvoerbaar, vereist veldwerk waarvoor boomblaadjes nodig zijn. Update na de paasvakantie met inhoud wanneer dit terug mogelijk uitvoerbaar is.

Arduino vanonder het fijnstof

Wil je je leerlingen via E-learning zelf aan de slag laten gaan, dan kan Arduino vanonder het fijnstof je op dit ogenblik het volgende aanbieden:

Met module 1, 2 en 3 kunnen leerlingen zelf aan de slag.

Module 1: Wat is het probleem met fijnstof?

Fijnstof in de media:

 • Wat is fijnstof?
 • Hoe klein is fijnstof?
 • Hoe ontstaat fijnstof?
 • Waarom is fijnstof gevaarlijk voor de gezondheid?

Module 2: Wie meet de concentratie van fijnstof in ons land?

­

 • Meetkaarten
 • Meetstations
 • Meetmethoden

Module 3: Fijnstof zelf meten

Digitale en analoge sensoren
Optische meetprincipes
Signaal van de fotodiode
Sensorkalibratie
Automatisch meten, hoe doe je dat?

Module 4, 5 en 6 kunnen behandeld worden in de klas wanneer de lessen hervatten.

Het materiaal kan je bestellen op de volgende pagina: https://www.rvo-society.be/materialen/arduino-vanonder-het-fijn-stof

Module 4: In de praktijk

 • Arduino inleiding
 • Een eenvoudige fijnstofdetector
 • Programma voor de fijnstofdetector

Module 5: Metingen met de fijnstofdetector

 • Fijnstof meten binnen
 • Fijnstof meten buiten

Module 6: Interpretatie van de metingen

 • Wat kan de detector meten?
 • Metingen vergelijken

Water in de stad 

Dit project is momenteel in ontwikkeling en komt in het aanbod voor het schooljaar 2020-2021. De doelgroep zal dan eerste graad SO zijn. In deze testversie kan taalgebruik en het onderdeel 3.3 mogelijk moeilijk zijn voor een eerste graad.

Wil je je leerlingen via E-learning zelf aan de slag laten gaan, dan is met het project Water in de Stad momenteel het volgende mogelijk: 

Module 1: Het probleem van Urban Flooding

 • Urban Flooding in de media
 • Waarom ontstaat Urban Flooding?

OPM: Deze module bevat een experiment dat optioneel uit te voeren is met huis-, tuin- en keukenmateriaal door de leerlingen thuis. Gelijkaardige experimenten zijn te bekijken op Youtube indien zelf uitvoeren niet mogelijk blijkt. Die kan je vinden met de zoekterm: infiltrometer.

Module 2: Wie meet regenval in ons land en in de wereld?

­

 • Metingen
 • Meetstations

Module 3: Hoe meten we zelf regenval?

 • Hoeveel neerslag valt er tijdens een regenbui?
 • Manuele metingen en nood om te automatiseren.
 • Onderzoek een regensensor

OPM: Deze module (3.3) bevat experimenten die optioneel uit te voeren zijn. Hiervoor is labomateriaal en materiaal van RVO-Society nodig.

Vanaf mod 3.3 kan dit pakket behandeld worden in de klas wanneer de lessen hervatten.

Module 4: Interpretatie

 • Meten met een regensensor in de praktijk
 • Oplossingen voor Urban Flooding

Module 5: In ontwikkeling

Deze module is in ontwikkeling. Het doel is dat leerlingen een regensensor laten aansturen via een micro:bit. Beschikbaar vanaf september 2020.

Partners van RVO-Society