Nascholingstraject (Lagere school): Techniek, STEM en duurzaamheid.

Vertrekkende vanuit de juiste visie en achtergrond komen tot een jaarplanning techniek (en duurzaamheid en STEM) voor de klas en een leerlijn techniek voor de school.

Wat betekent techniek voor mij, in mijn klas, met mijn leerlingen? Hoe pas ik het toe in verschillende leergebieden? Hoe kan dit uitgroeien tot een jaarplanning voor mijn klas en een leerlijn over de hele basisschool?
RVO-Society wil hierbij helpen en gaat een stap verder door ook duurzame ontwikkeling in praktijk te brengen. Hiernaast kan ook een extra module ‘Van techniek tot STEM’ gevolgd worden.

Hoe kan techniek bijdragen tot duurzame ontwikkeling? Wat betekent ‘Educatie Duurzame Ontwikkeling' voor mijn klas en onze school? In het streven naar een duurzame maatschappij is dat een must.

Wat betekent STEM in jouw klas? Hoe ga je STEMmig aan de slag?

Scholen die het engagement aangaan hier als team bewust aan te werken, kunnen kiezen voor een schooltraject met verschillende modules
De eerste basismodule is een studiedag met een inleiding tot techniek op school, gecombineerd met praktische voorbeelden. In een tweede module kan je praktisch aan de slag met opdrachten aangepast aan het leerjaar. Module 1 en 2 vormen de basis van dit opleidingstraject. Deze kunnen op 2 aparte (halve) studiedagen, of samen op 1 studiedag gebracht worden.

Het vervolg van het schooltraject stel je zelf samen uit de andere aangeboden modules.

Voor een overzicht van hoe zo’n traject er kan uitzien kan je de pdf onder de foto's op deze pagina downloaden. 

Modules

 • Module 1: Pedagogische studiedag over visie en achtergrond van ‘Techniek en Duurzame ontwikkeling".
  Dimensies van techniek leren - technisch proces - techniekvragen.
  In praktijk brengen in de klas.
   
 • Module 2: Een (halve) dag praktisch aan de slag
  Alle klasleerkrachten gaan aan de slag met opdrachten voor hun leerjaar die in hun thema's zouden aan bod kunnen komen.
  Thema's als energie, voeding, transport krijgen een ‘duurzame' invulling. Door zelf aan de slag te gaan krijgen ze het zelf in de vingers, hun competentiegevoel stijgt, ze krijgen ‘goesting' dit eens in hun klas te proberen. 

Deze modules vormen de basis van het nascholingstraject. Het vervolg van het traject stel je zelf samen uit de hieronder aangeboden modules.

 • Module 3: Van techniek tot STEM
  Als je aan 'Techniek' werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar 'STEM'. In deze workshop integreren we natuurwetenschappen, onderzoekend leren, ontwerpen en realiseren én wiskunde. Van een eenvoudige techniekactiviteit maken we een STEM-activiteit.  Een hands-on workshop waarbij jouw STEM-vaardigheden zeker van pas komen!
   
 • Module 4: Energie: in actie voor een duurzame wereld
  Wat is energie eigenlijk? Is er energie te kort? Vanuit deze laatste vraag gaan we in “Energie - In actie voor een duurzame wereld” aan de slag. Vanuit activiteiten met kinderspeelgoed proberen we eerst het begrip ‘energie’ concreet invulling te geven. Daarna gaan we aan de slag met verschillende energievormen: energie uit de zon, licht, water, wind, kernfusie komen aan bod. Telkens zijn er een aantal opdrachten waarbij de leerlingen op onderzoek kunnen. De leerlingen kunnen met praktische toepassingen aan de slag om zo te komen tot concrete acties binnen de school.
  Deze module kan als teamgerichte vorming gekozen worden in het traject.  Leerkrachten kunnen echter ook individueel inschrijven voor de opleidingen ‘Gejaagd door de wind’ en/of ‘De zonnecelontdekking’.
   
 • Module 5: Leerlijnen, jaarplannen en evaluatie. 
  De leerkrachten brengen hun laptop mee of deze sessie heeft plaats in de computerklas van de school. Ze brengen ook hun jaarplanning WO mee. Tijdens deze sessie vullen ze hun jaarplanning aan met techniekactiviteiten per leerjaar. Tweede deel (of vervolg tijdens een personeelsvergadering): de planningen worden naast elkaar gelegd en overlappingen worden eruit gehaald. Er wordt gezocht naar ‘hiaten’: wat komt nog te weinig aan bod? En opbouw: zit er een goede leerlijn in?
   
 • Module 6: Techniekdag op school.
  De leerkrachten krijgen de opdracht een eigen techniekactiviteit uit te werken in hun eigen klas. Deze wordt samen besproken om de activiteit evt. ‘rijker' te maken, er een onderzoekscomponent aan toe te voegen. Tijdens de techniekdag wordt een goede planning opgemaakt: in elke klas heeft een techniekactiviteit plaats waarbij de nascholer participeert/observeert/evalueert. Aansluitend op deze dag volgt een personeelsvergadering waar men de verschillende activiteiten evalueert: Hoe heb je je gevoeld als leerkracht? Wat heb je gezien bij je kinderen? Wat zou je volgende keer anders aanpakken? Ook het vervolg wordt besproken: welke zijn de volgende stappen die we zetten? Hoe doen we verder met de uitbouw van onze eigen technotheek?   

 

Meer info


 • Duur
  ​Module 1 en 2: telkens een halve dag (2 x 3 lestijden) vb. als pedagogische studiedag.
  - Module 1 en 2 kunnen samen op een studiedag van een hele dag.
  - Module 1 en 2 vormen de basis van het schooltraject.  Deze worden bij voorkeur ingericht in het eerste trimester van het schooljaar. Daarna kunnen de leerkrachten zelf aan de slag in hun eigen klas. De volgende modules kunnen eventueel het daarop volgende schooljaar ingericht worden.
  Module 3: 2 of 3 lestijden, personeelsvergadering of studiedag
  Module 4: 2 of 3 lestijden, personeelsvergadering of studiedag
  Module 5: 2 of 3 lestijden, personeelsvergadering of studiedag
  Module 6: hele dag op school volgens afgesproken planning + aansluitend personeelsvergadering (+/- 1u)
   
 • Prijs
  €400,00 per module
  €1.400,00 voor schooltraject met 4 modules (module 1 +2 en 2 modules naar keuze)
  €1.700,00 voor schooltraject met 5 modules (module 1 +2 en 3 modules naar keuze)
  (exclusief vervoersonkosten) 

Contacteer de trajectbegeleider Koen Pierlet: 0496-672505 of koen@rvo-society.be voor het samenstellen van het best mogelijke leertraject voor uw school.

TIP! RVO-Society biedt materiaal aan om in de klas techniek in de praktijk te brengen. Bekijk hieronder het overzicht van ons materiaal dat je kan kopen, huren of downloaden.

Nascholingstraject (Lagere school): Techniek, STEM en duurzaamheid.

Nascholingstraject (Lagere school): Techniek, STEM en duurzaamheid.

Nascholingstraject (Lagere school): Techniek, STEM en duurzaamheid.

Techniek in lager onderwijs

Aan de slag met techniek in de basisschool!

Meer over dit project
Fill out my online form.

Gerelateerde materialen

Partners van RVO-Society