E-learning Module: Arduino vanonder het fijnstof

STEM-OPLEIDING // Arduino vanonder het fijnstof is een E-learning-module. We bestuderen in modules hoe de concentratie van fijnstof kan gemeten worden en doorlopen de fasen voor het ontwerp van een Arduino gestuurde optische fijnstofdetector.  'E-classroom' is het digitaal platform van RVO-Society dat projecten, modulair, in een ‘blended-learning’ formaat aanbiedt.

Deze nieuwe vorm van didactiek combineert zelfstandig online leren met een klassikaal doe- en leerproces voor leerkrachten en leerlingen. 

Fijnstof is een erg actueel thema in de media. In het eerste deel van dit project ontdek je waarom fijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Helaas hebben we geen menselijk zintuig dat ons kan verwittigen van zodra er teveel fijnstof in de lucht hangt.

Daarom kruip je nadien in de schoenen van een ingenieur met een maatschappelijk relevante vraag: hoe ontwerp je een goedkope detector dat fijnstof kan meten?

Fijnstof kan je niet rechtstreeks meten (zoals bv. een lengte met een lat, of een massa op een weegschaal). Je zal ontdekken hoe je met behulp van licht-verschijnselen, je onrechtstreeks iets kan afleiden over fijnstof gehaltes in de lucht.

Gaandeweg ontdekken je welke uitdagingen hierbij komen kijken zoals kalibratie, automatisering, meetbereik, nauwkeurigheid, interpretatie van metingen....

“Arduino vanonder het fijnstof” is een volwaardig STEM project!

We openen samen een zwarte doos (fijnstof detector) en ontdekken hoe wiskunde, fysica, biologie, techniek en engineering ons heel wat bewust kunnen maken over het kritisch gebruik van meettoestellen.

Bovendien maken we voor het praktisch deel van de bundel gebruik van Arduino, een intussen veel gebruikt open-source hardware en programmeer omgeving.

Meer info


  • Voor: STEM leerkrachten en leerkrachten techniek en wetenschappen SO - 1ste graad
  • Duur: zelfstudie via E-learning platform 

Prijs

  • Lidmaatschap e-classroom per leerkracht(1) :  25 €
  • Toegang tot e-classroom per jaar per project per leerkracht - voor het éérste jaar (2) 25 € -  voor een extra jaar 10 €

(1)  Volgende gebruikers dienen de éénmalige kost voor lidmaatschap niet te betalen:

Gebruikers die het project 'Arduino vanonder het fijnstof' vóór 13/5/2019 hebben aangekocht. Zij betalen enkel de jaarlijkse kost voor een extra jaar voor het betrokken project.

(2)  Een jaar (12 maanden) vangt aan bij het ontvangen van de token.

Voor gebruik in de klas dienen demo-pakketjes worden bijbesteld. Per demopakket kan u een groep van 4-5 leerlingen aan het werk zetten.

E-learning Module: Arduino vanonder het fijnstof

E-learning Module: Arduino vanonder het fijnstof

PlanetWatch PlanetChange

Jongeren brengen Belgische luchtkwaliteit in kaart en komen in actie voor betere lucht.

Meer over dit project

Geplande sessie

Gerelateerde materialen

Partners van RVO-Society