Algemene voorwaarden

Zowel voor onze activiteiten als voor het gebruik van ons educatief materiaal hanteren we algemene voorwaarden. Deze kan je hier raadplegen.

Voorwaarden activiteiten

Contacteer Magali voor meer informatie.

1. Inschrijven

Inschrijven voor de activiteiten van RVO-Society vzw kan tot 5 werkdagen voor de aanvang van de activiteit.

2. Verplaatsing

Als onze lesgevers zich moeten verplaatsen voor activiteiten op aanvraag, dan wordt de verplaatsingskost altijd aangerekend aan de school/organisatie aan het tarief van €0,35 per kilometer. We verwachten ook dat het lokaal voorbereid wordt volgens de aanwijzingen die bij de bevestiging van de inschrijving worden doorgegeven.

3. Facturatie

Alle facturen voor activiteiten van RVO-Society worden naar het facturatieadres dat bij de inschrijving werd meegegeven, gestuurd. Alle prijzen op de website en in onze brochures zijn inclusief BTW. Werkt de school/organisatie met bestelbonnen, dan vragen we om tijdig het bestelbonnummer door te geven dat op de factuur dient vermeld te worden.

4. Annulatie door RVO-Society

RVO-Society vzw behoudt het recht om een activiteit te annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn of in geval van overmacht. Overmacht is iedere plotselinge, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis, die buiten de wil van RVO-Society plaatsvindt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder daar evenwel toe beperkt te zijn: ziekte van de lesgever. RVO-Society zal in geval van annulering, behalve in het geval van overmacht, de reeds ingeschreven deelnemers zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand telefonisch of per mail hiervan verwittigen.

5. Annulatie door deelnemers

Annuleringen door deelnemers voor onze navormingen zijn geldig tot ten laatste 5 werkdagen voor de activiteit, anders wordt de opleiding aangerekend. Vervanging is mogelijk; dit tot 24u voor de workshop met vermelding van naam en mailadres van de vervangende collega. 
Voor onze zomerkampen en andere STEM-activiteiten dient een annulatie ten laatste een maand op voorhand te worden doorgegeven (behalve in geval van overmacht). Annuleringen en/of vervangingen worden gemeld per mail (info@rvo-society.be).

6. Verstrekken persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je aan RVO-Society verstrekt, worden opgenomen in onze bestanden. De gegevens worden door RVO-Society verwerkt met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes in verband met onze projecten en activiteiten. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan dit aan RVO-Society meegedeeld worden per mail of per brief (gericht aan Veerle Van Damme, RVO-Society vzw, Kapeldreef 75, 3001 Leuven). Je beschikt over een inzage- en correctierecht.

7. Fotomateriaal

Tijdens onze activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden door RVO-Society op haar website en facebook-pagina. Foto’s kunnen uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van deze online sites.

Voorwaarden materiaal

Contacteer Birgit voor meer informatie.

1. Aansprakelijkheid

RVO-Society vzw heeft haar materiaalkoffers met de grootste zorg ontwikkeld zodat er geen ongelukken door het materiaal zouden gebeuren. RVO-Society kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van de materiaalkoffer.

2. Materiaal huren

Bij deelname aan de opleiding bestaat altijd de mogelijkheid om de bijhorende materiaalkoffer te huren in ruil voor een waarborg en zolang de voorraad strekt. Per school die aanwezig is tijdens de opleiding wordt één materiaalkoffer voorzien. Als je een grote klas hebt (+20 leerlingen), kan je eventueel ook (maximaal) een tweede koffer huren. In de opleiding zijn 4 weken huur van één koffer inbegrepen.
Wil je een koffer opnieuw gebruiken nadat je de opleiding hebt gevolgd, dan kan je hem opnieuw huren of aankopen, zolang de voorraad strekt. Het is niet mogelijk bij aankoop steeds een volledig nieuwe koffer beschikbaar te stellen, maar wij garanderen wel dat het materiaal steeds gecontroleerd wordt en, waar nodig, vernieuwd wordt.
Onderdelen die stuk gaan tijdens correct gebruik, op uitzondering van verbruiksmateriaal (bv. gloeilampen, batterijen, aansluitkabels), worden gedurende 2 jaar na aankoop ondersteund door RVO-Society. Het defecte onderdeel stuur je op en het nieuwe wordt teruggestuurd. Gelieve wel contact op te nemen met onze materiaalverantwoordelijke Birgit Puttemans.
RVO-Society vzw verhuurt uitsluitend een materiaalkoffer als er een voorafgaandelijke opleiding werd gevolgd door minstens 1 leerkracht van de school of scholengemeenschap die de materiaalkoffer wil gebruiken.
Bij ontvangst van het materiaal gaan we er van uit dat je akkoord bent met de inhoud die op de formulieren staat. U mag dit bij ontvangst steeds controleren.

3. Afhalen en terugbrengen

Materiaal kan worden afgehaald en teruggebracht aan imec (Kapeldreef 75, 3001 Heverlee).
Om materiaal af te halen, dient u een afspraak te maken met de materiaalverantwoordelijke (Birgit Puttemans). Dit kan enkel op werkdagen tussen 8u30 en 16u. Wenst u het materiaal per post te ontvangen, dan is dit mogelijk tegen een vergoeding van €35.
Spreek bij de ontlening meteen de terugbrengdatum af. Mocht deze datum later wijzigen, breng Birgit hiervan tijdig op de hoogte. Er worden extra kosten aangerekend indien de datum wordt overschreden. U bent verantwoordelijk voor het afhalen en terugbrengen. Het is niet omdat het materiaal naar de school werd gebracht, dat de koffer ook terug opgehaald wordt.
Indien je het materiaal wil versturen via koerierdienst, plaats het dan in een daarvoor bestemde verpakking. Eventuele beschadigingen worden doorgerekend aan de ontlener. Bij het terugbrengen wordt een ontvangstbewijs van RVO-Society ingevuld.

4. Facturatie

Alle prijzen en voorwaarden gelden vanaf 1 september 2015. De prijzen zijn inclusief BTW.
Nadat de koffer(s) zijn teruggebracht, worden deze gecontroleerd op beschadigingen of ontbrekende stukken.
RVO-Society rekent geen kosten aan voor beschadigingen te wijten aan slijtage, maar behoudt het recht om zelf te beslissen of dit het geval is.
De kosten voor ontbrekend of beschadigd materiaal worden gefactureerd. Ook als een koffer niet op tijd terug gebracht wordt, dan worden kosten aangerekend. Hou dus rekening met de afgesproken terugbrengdatum. Vakantieperiodes worden niet gefactureerd. Van zodra alle kosten betaald zijn, wordt de waarborg zo snel mogelijk teruggestort.

Alle facturen, opgemaakt door RVO-Society, worden naar het facturatieadres dat op dit document is ingevuld, gestuurd

Partners van RVO-Society